3617V DMC Empty Counter Stand - 35 NEW Etoile Threads

3617V

DMC

35x18x84cm

Metal

1 Unit

35x18x84cm

 

DMC empty counter stand for 35 New DMC Etoile ranged threads, threads sold separately 

Add to wishlist